יום ראשון, 29 בנובמבר 2009

"הכדורגל-הבטים משפטיים". הרצאה של עו"ד דור ליאונד בקורס אוהדי כדורגל

מבוא
המפגש השלישי,בקורס לאוהדי כדורגל ,עסק בפן המשפטי של הכדורגל, בישראל. המרצה-עו"ד דור ליאונד ,אוהד הפועל פ"ת שייצג את האוהדים בתביעה למתן ייצוג לאוהדים בהנהלת האגודה. המפגש היה כבד וסבוך ובמסגרתו חולק חומר רב-חלקים מתקנון ההתאחדות,דו"ח הועדה  לקביעת קריטריונים למעורבות גורמים עסקיים בקבוצות הכדורגל יוני 1995 (מרתק!!!),חומרים משפטיים המתייחסים למעמד האוהד ועוד. אפרסם בנפרד רשימה ואשמח לסרוק ולשלוח למעוניינים. מאחר ולא ניתן היה לסכם את שפע המידע המסובך בחרתי להציג מספר נושאים מרחיבי דעת .

תקנון ההתאחדות -לקט(במרכאות ,ציטוטים ישירים מהתקנון)
1."ההתאחדות היא עמותה לפי חוק העמותות..."מפוקחת ע"י רשם העמותות שנחשב למחמיר יותר מרשם החברות.
2. מטרות-תקציר של התמצית:"...פיתוח,ריכוז וניהול הענף...קביעת חוקות,תקנות ,נהלים וסדרים...פיתוח קשרים בינלאומיים ..לתחרויות בינארציות ובין לאומיות...פיתוח ערכי תרבות ומוסר בקרב הקבוצות...חינוך הציבור לאתיקה ורוח ספורטיבית...
אני מבקש לא לצחוק, הנוסח המלא מצחיק עוד יותר כשחושבים מה עושה יו"ר ההתאחדות ביציע קבוצתו. ואף מילה על האוהדים .
3.הוראות ותקנונים-"...קיים איסור מוחלט של כל פעילות  שיש בה אפליה על רקע גזע,צבע עור,שפה,דת או מוצא אתני..." .חברי לה פמיליה יודעים את זה ?,וברוכיאן ?
3.הגדרת קבוצה היכולה להיות חברת ההתאחדות-"...קבוצות בוגרים הרשומות בהתאחדות...כתאגיד ספורט עצמאי,שלא למטרות רווח...הנימנית על הליגה על/לאומית/ארצית..."
4.סמכויות השיפוט-בהתאחדות אין הפרדת סמכויות-המחוקקת,השופטת והמבצעת בכפיפה אחת.
"..כל הקבוצות חייבות לקבל את הכרעת המוסדות המינהליים והשיפוטיים של ההתאחדות..כפוסק אחרון...פסק דין של בית הדין העליון של ההתאחדות הוא החלטי וסופי...לא תזדקק קבוצה לכל הכרעה שיפוטית אחרת ..."
ברור שהכל סגור בפני האוהדים.
5.סדר וניקיון-"...כל הקבוצות חייבות לקיים הנהלת  חשבונות מסודרת...ספר פרטיכלים מסודר של ההחלטות...לדאוג שבין חברי ההנהלה לא יכללו בעלי עבר פלילי שיש עימו קלון...לא יהיו מעורבים בקבוצת כדורגל מקצוענית אחרת..." ומה עם גאיידמק שתרם לסכנין בהיותו בעל בית"ר?
6.איחוד קבוצות-הבהרה חד משמעית ,מידע לא רלוונטי בעליל!!!  תנאים לאיחוד: "...פועלות בשטחה המוניציפלי של אותה רשות מקומית/אזורית..." גם תקנון ההתאחדות הבין את הקשר בין כדורגל לקהילה.
7.נציג ציבור-הפתעה! "בהנהלת קבוצה הנימנית על ליגה מקצוענית והמתנהלת למטרות רווח(??) יכהן כנציג ציבור..." לא לשמוח  ולרוץ לחפש מועמד מהיציע ,יש המשך, "...נציג הציבור יבחר ע"י הקבוצה מתוך רשימה שמית של מועמדים אשר תקבע ע"י נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות ..."
שלא נתבלבל,בסיס הכח של ההתאחדות בנוי מהקבוצות. נראה לכם שיש מצב שיסתנן נציג שלא לרוחן של הקבוצות.
הנציג אחראי ,בין השאר "...לשמש כמתריע..אם ענייני הקבוצה מתנהלים כחוק על פי נוהל עיסקי תקין וטוהר מידות...". אם מצא הנציג עבירה עליו להודיע ל-יו"ר האגודה וליועץ המשפטי של ההתאחדות.
לעניין זה קראו את הפסקה העוסקת ב-דו"ח הועדה,בעיקר בסופה.


הועדה לקביעת קריטריונים למעורבות גורמים עסקיים בקבוצות כדורגל.

בינואר 1995 החליטה מזכירות ההתאחדות  על מינוי ועדה לקביעת קריטריונים למעורבות גורמים עסקיים בקבוצות כדורגל.
בראש הועדה עמד עו"ד משה אביבי וחבריה עו"ד צבי יפה,עו"ד ברוך פליקר,מר ראובן אבלגון,מר יעקב אראל (מנכ"ל ההתאחדות).
מועד מינוי הועדה אינו מיקרי. ב-1995 נפל דבר בכדורגל הישראלי , יעקב שחר (הרמתגני....) רכש את מכבי חיפה. להלן קטעים מ-דו"ח הועדה ,שלמעשה קבעה לאן פני הכדורגל הישראלי בתנועתו מחובבנות מלאה למקצוענות (ראה מאמרו של פרופ' בן פורת בבלוג זה).
#החלופות -"...שתי השקפות עולם, האחת המעמידה את הקהילה כגורם המרכזי בפעילות ובמעורבות בניהול קבוצת כדורגל והשניה המעמידה במרכז את הגורם העיסקי ואת משאביו הכספיים...".
#ערכיות- "...האם פעילות כדורגל היא פעילות עיסקית/רווחית או שהינה פעילות חברתית/קהילתית. ומכאן, האם  רווחים המופקים מפעילות בספורט צריכים להיות ממוחזרים למטרות הספורט או שרווחים כאלה ..מיועדים לגורם העיסקי..."
הועדה היתה ערה לכך שהמלצותיה ישפיעו על עתידו של ענף הכדורגל . למרות שהועדה לא ציינה זאת הרי שלהחלטה על אימוץ המודל הקהילתי משמעות נכבדה שהרי הביטוי הראשון של הקהילה הם חבריה ,קרי, האוהדים.
# המודלים-
   "... *עמותה על בסיס קהילתי-שימור המצב הקיים.
         *עמותה המעבירה לגורם עסקי זכויות ניהול בלבד לתקופה מוגבלת ובתנאים מוסכמים.
          *שותפות בין עמותה לגורם עסקי בבעלות ובקניין .
           *העברת בעלות-העברת הקניין באופן מלא ומוחלט מהעמותה לגורם עסקי..."
#תרחישים-
הועדה בחנה תרחישים שונים של המודלים ה-נ"ל תוך ציון תהליך שסופו עשוי להיות "...מצב בו יפרוש הגורם העסקי מהקבוצה ויעביר את כל זכויותיו למן דהוא או יגרום לפרוקה,כל זאת כאשר הקהילה עומדת מנגד חסרת אונים ...".
אמרתם שמיר והפועל פ"ת ? מכבי נתניה ויאמר? בית"ר י-ם וגאיידמק?
#רקע הסטורי-מחובבנות למקצוענות.
"...ענף הכדורגל הוקם על בסיס וולונטרי..ע"י עמותות כאשר הקהילה עומדת במרכז. הגופים ייצגו זרמים אידאולוגיים או קהילה מקומית..העיסוק בכדורגל היה חובבני..חלק מתרבות הפנאי...
החל משנות השבעים חלה התפתחות לכוון כדורגל מקצועני..תשלומים לשחקנים..ההתאחדות מקימה מנגנוני פיקוח..קבוצת הכדורגל מקצוענית..עסק לכל דבר..מחייב תשלומי שכר. יש צורך במציאת מקורות הכנסה מעבר לאלה המסורתיים(טוטו,שידורים ,אימוץ,כרטיסים וכדומה ).
#אירופה-שלושה מודלים עיקריים לניהול מועדונים מקצועניים:
  *הקהילתי-המועדון שייך לקהילה ,מבוסס על חברים המשלמים מס ובעלי זכות הצבעה .בוחרים הנהלה כל 3 שנים. המועדון מלכ"ר אך יכול  לשלב גורם עסקי כמאמץ. בעלי הון ואישי ציבור תופסים מקום מרכזי בהנהלה מנימוקי תרומה לקהילה ובצידה חשיפה מקדמת אינטרסים.המודל נהוג במערב אירופה,גרמניה ,שוויץ ,אוסטריה וכל הסקנדינביות.
 *פרטי/חברה-נהוג בבריטניה בלבד.מועדון שייך לגורמים עסקיים במסגרת חברה בע"מ למטרות רווח. בעלי המניות בוחרים את ההנהלה. בהרבה מקרים המועדונים הם גם בעלי האיצטדיונים המהווים נכס חשוב בהון החברה.
 *המודל המשולב- נהוג בצרפת. בעלות משותפת של הקהילה וגורם עסקי בשיתוף הרשות המקומית או בלעדיה. בכל מקרה המועדון הוא מלכ"ר והעמותה היא בעלת הזכות להרשם בהתאחדות. החלק העסקי יכול להיות מועבר לצד ג'.
#מסקנות-הועדה ,למעט נציג אחד ,נטתה באופן ברור לצד הקהילתי. ממסקנותיה:
  *"...המודל הרצוי הינו המודל שעל פיו רשאית העמותה להעביר לגורם עסקי זכויות הניהול בלבד ולא בעלות או קניין...".
  *יש להעדיף את האינטרס של הקהילה..אשר למענה מופעלת המערכת הספורטיבית וממנה היא יונקת את קיומה...פעילות הספורט חייבת להשען על הקהילה ולפעול למענה..."
  * "...יש מקום לגורמים עסקיים בענף הכדורגל בדרך של גופי ניהול ומעורבותם הכספית והניהולית מבורכת..קבוצת הכדורגל אינה באה בידיים ריקות,השתתפותה בליגה מקנה לה זכויות כספיות לא מעטות ,לרבות שמה המהווה מותג בעל ערך כספי...אימוץ מודל הניהול לא יהווה מכשול בפני גורמים עסקיים מלהיות מעורבים בקבוצות הכדורגל..."
  *סיכומים-
      *העברת הבעלות בעמותה לידי הגורם העסקי תוך מתן שליטה מלאה על מלוא זכויותיה וקניינה,לרבות הזכות להיות חברה בהתאחדות, עלולה לנתק את הקשר שבין הקהילה לבין הקבוצה..."
      *הועדה סברה כי את המלצותיה יש לעגן על בסיס העקרונות:
               *הסכם התקשרות בין עמותה לגורם עסקי יתייחס להעברת זכויות ניהול.
               *הגוף המנהל יהיה מוסד ללא כוונות רווח.
               *החברות בהתאחדות תהא של העמותה.


##המלצות- במסמך שקבלנו נשמטו ההמלצות וכן מה עשתה והחליטה ההתאחדות והאם נעשו שינויים מאז ועד היום.  מסעיף "סוף דבר" בסוף ה-דו"ח, שדווקא כן נמצא,   אפשר להבין מה הכיוון :


"...הועדה מקווה כי המלצותיה יתרמו לחיזוקו וביסוסו של ענף הכדורגל ויפתחו את הדלת בפני גורמים עסקיים ע"מ שאלה יתרמו את חלקם ברמה הניהולית ובמשאבים הכספיים,מבלי שיאבדו הזהות והצביון הקהילתי של מועדון הכדורגל שכה חשובים לספורט...".


על בסיס העקרונות ה-נ"ל אימצה ההתאחדות את המלצות הועדה והתקינה את תקנון  "העברת זכויות ניהול של קבוצות כדורגל  " ועיקריו כי רק גוף שלא למטרות רווח,רשאי לנהל קבוצה,לא נקבעה חובת מינוי נציג ציבור.
ועדת שנת 2000
הלחץ מצד מועדוני הכדורגל על ההתאחדות גבר ובשנת 2000 מונתה ועדה נוספת לבחינת הדרישה להעביר את זכויות הניהול והבעלות לגופים עסקיים. באפריל 2000 המליצה הועדה לאפשר,בנוסף להעברת זכויות ניהול לגוף המתנהל ללא כוונות רווח,גם העברת הבעלות בקבוצה לתאגיד עסקי הפועל למטרות רווח.
מאחר ומהלך כזה היה גורר חלוקת רווחים,הנפקה בבורסה ועוד, הומלץ למנות בדירקטוריון הקבוצה גם נציג ציבור. לתשומת לב לא מדובר בקשר לקהילה /אוהדים אלא במינהל תקין.
 שוב, קבלה ההתאחדות את ההמלצות והתקינה ,בזריזות (החברים לחצו...),את תקנון העברת זכויות בקבוצות הכדורגל ואפילו טרחה להכין רשימת אנשי ציבור.
ההתאחדות לא צפתה את תגובות המוסדות הנוגעים,מבקר המדינה,מס הכנסה ומשרד הספורט התנגדו,כל אחד וסיבותיו.
ההתנגדות האופרטיבית היחידה באה מצד רשם העמותות (כבר ציינתי לעיל ,בפרק הראשון על תקנון ההתאחדות שרשם החברות נחשב למחמיר) ששלל את עצם העברת הזכויות מהעמותה לתאגיד אחר וניהול האגודות ע"י גורמים עסקיים הפועלים למטרות רווח.הרשם לא איפשר להתאחדות להפעיל את התקנון עד שנוסחו יתואם איתו. בכך גם הושהה הליך מינוי נציג ציבור .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אין לי מידע ,עדיין ,מה נסגר ואיך .לפחות עד סוף 2006 לא חל כל שינוי.

2 comments:

  1. נושא מרתק, האם יש דרך לקבל את דוח הועדה
    משנת 1995 ואת תגובת מבקר המדינה לשינויים
    בתקנונים בשנת 2000?

    השבמחק